Strony, sklepy i aplikacje internetowe

Co to jest web scraping i do czego się go wykorzystuje?

Web scraping, zwany również scrapingiem danych, to technika polegająca na automatycznym pozyskiwaniu danych z różnych stron internetowych. Proces ten polega na przeszukiwaniu i pobieraniu informacji ze stron internetowych oraz przetwarzaniu ich w formie strukturalnej, takiej jak np. arkusze kalkulacyjne czy bazy danych. Web scraping jest używany w różnych celach, takich jak:

 • Analiza konkurencji: Wyszukiwanie i analiza danych dotyczących konkurencji, takich jak ceny, oceny klientów, rankingi, trendy rynkowe itp.
 • Monitorowanie cen: Automatyczne śledzenie cen produktów na stronach internetowych i porównywanie ich, aby znaleźć najlepsze oferty.
 • Generowanie leadów: Pozyskiwanie informacji o potencjalnych klientach, takich jak adresy e-mail, numery telefonów itp.
 • Badania naukowe: Pozyskiwanie danych do badań naukowych, analiza trendów i wzorców w różnych dziedzinach.
 • Personalizacja: Pozyskiwanie danych z różnych stron internetowych w celu dostosowania do nich treści lub reklam.
 • Tworzenie baz danych: Zbieranie i gromadzenie danych z różnych stron internetowych w celu utworzenia bazy danych do dalszej analizy.

Web scraping jest niezwykle przydatnym narzędziem, które pozwala na automatyzację i efektywne pozyskiwanie danych z Internetu.

Czy web scraping jest legalny?

Legalność web scrapingu zależy od kontekstu i zasad, które obowiązują na danej stronie internetowej. Ogólnie rzecz biorąc, sam proces web scrapingu nie jest nielegalny, jednakże istnieje wiele aspektów, które należy wziąć pod uwagę:

 • Warunki korzystania z usługi: Każda strona internetowa posiada swoje warunki korzystania. W niektórych przypadkach mogą one zabraniać korzystania z technik web scrapingu. Przed przystąpieniem do pobierania danych ważne jest dokładne zapoznanie się z tymi warunkami.
 • Ochrona danych osobowych (RODO): W przypadku, gdy pobierane dane zawierają informacje osobiste, web scraping musi być zgodny z przepisami RODO. Konieczne jest uzyskanie zgody na przetwarzanie tych danych i przestrzeganie zasad dotyczących ochrony prywatności.
 • Prawa autorskie: Pobieranie i wykorzystywanie danych, które są chronione prawem autorskim, może naruszać prawa właściciela tych danych. Konieczne jest zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów dotyczących praw autorskich.

Podsumowując, legalność web scrapingu zależy od kontekstu i przestrzegania warunków korzystania z usługi, ochrony danych osobowych oraz praw autorskich. Ważne jest dokładne zrozumienie tych kwestii i dostosowanie swoich działań do obowiązujących przepisów.

Przestrzegaj warunków korzystania z usługi

Przy korzystaniu z techniki web scrapingu kluczowym jest przestrzeganie warunków korzystania z usługi określonych przez stronę internetową, z której pochodzą pobierane dane. Warunki te są zazwyczaj dostępne na stronie w formie regulaminu lub umowy użytkownika. Podpisując się pod tymi warunkami, użytkownik akceptuje zasady i ograniczenia, które są na niej wymienione.

Przestrzeganie warunków korzystania z usługi jest niezwykle istotne, ponieważ naruszenie tych zasad może prowadzić do prawnych konsekwencji. Strony internetowe chronią swoje dane i zasoby przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Dlatego istotne jest, aby rozważyć następujące kwestie:

 • Zakres dozwolonego scrapingu: Warunki korzystania z usługi często określają, czy i w jakim zakresie jest dozwolone używanie techniki web scrapingu. Niektóre strony mogą całkowicie zabronić korzystania z tej techniki, podczas gdy inne mogą określić ograniczenia, takie jak maksymalna liczba żądań na minutę czy zakaz handlu pobranymi danymi.
 • Prawa własności intelektualnej: Warunki korzystania mogą zawierać informacje na temat praw własności intelektualnej, takich jak ograniczenia dotyczące kopiowania, wykorzystywania lub publikowania zawartości pobieranych za pomocą web scrapingu. Ważne jest, aby przestrzegać tych zasad i nie naruszać praw autorskich stron internetowych.
 • Blokowanie dostępu: Strony internetowe mogą zablokować dostęp do swoich zasobów dla użytkowników, którzy łamią warunki korzystania z usługi. Może to obejmować zablokowanie adresu IP lub nałożenie innego rodzaju sankcji. Dlatego ważne jest, aby nie naruszać tych zasad i być świadomym ryzyka utraty dostępu do żądanych danych.

Podsumowując, przestrzeganie warunków korzystania z usługi jest kluczowym elementem etycznego i legalnego wykorzystywania techniki web scrapingu. Warto dokładnie zapoznać się z tymi warunkami i działać zgodnie z nimi, aby uniknąć konsekwencji prawnych oraz utraty dostępu do pożądanych danych.

Nie szkodź stronie!

Podczas korzystania z web scrapingu ważne jest, aby nie szkodzić stronie internetowej, z której pobierane są dane. Wykonywanie zbyt wielu żądań lub działanie w sposób, który obciąża serwer, może prowadzić do zakłócenia działania strony lub jej wyłączenia, a nawet do konsekwencji prawnych.

Należy zachować ostrożność i stosować się do zasad obowiązujących w web scrapingu, takich jak:

 • Limit żądań: Nie wykonuj zbyt wielu żądań do serwera w krótkim czasie. Wiele stron internetowych ma limity ustanowione w swoich warunkach korzystania z usługi, które określają maksymalną liczbę żądań na minutę lub na jednostkę czasu. Należy dostosować tempo pobierania danych do tych limitów.
 • Pauzy między żądaniami: Dla zachowania etyki i uniknięcia obciążenia serwera należy wprowadzić odpowiednie pauzy między żądaniami. Wiele stron internetowych rekomenduje odczekanie określonego czasu pomiędzy kolejnymi żądaniami w celu pozostawienia właścicielowi strony odpowiedniej przepustowości serwera.
 • Ciasteczka i nagłówki: W niektórych przypadkach strony internetowe używają ciasteczek (cookies) i nagłówków, aby kontrolować dostęp użytkowników. Ważne jest, aby odpowiednio obsługiwać te elementy podczas korzystania z web scrapingu i dostosować swoje żądania do zasad obowiązujących na stronie.

Korzystanie z web scrapingu powinno być zawsze prowadzone w sposób odpowiedzialny i przy zachowaniu szacunku dla stron internetowych. Szanowanie zasad działania strony, ograniczeń i praw własności intelektualnej to niezbędne elementy etycznego używania tej techniki.

Nie naruszaj RODO!

Podczas korzystania z web scrapingu ważne jest, aby przestrzegać przepisów RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). RODO reguluje sposób przetwarzania danych osobowych, chroniąc prywatność i prawa jednostek. Bez odpowiedniego zrozumienia i przestrzegania przepisów RODO, web scraping może naruszać prywatność osób, których dane są pobierane. Dlatego istotne jest, aby wdrożyć odpowiednie środki ostrożności i przestrzegać zasad RODO podczas korzystania z tej techniki.

Oto kilka ważnych punktów, które warto wziąć pod uwagę:

 • Zgoda na przetwarzanie danych: W przypadku, gdy pobierane dane zawierają informacje osobiste, konieczne jest uzyskanie zgody od osób, których dane są przetwarzane. Bez zgody, przetwarzanie takich danych jest nielegalne i może prowadzić do sankcji prawnych.
 • Bezpieczeństwo danych: RODO wprowadza również wymogi dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych. Należy zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zabezpieczą pobrane dane przed nieuprawnionym dostępem, utratą czy uszkodzeniem.
 • Prawa jednostki: Rozporządzenie RODO gwarantuje jednostkom szereg praw dotyczących ich danych osobowych. Należy być świadomym tych praw i zapewnić ich przestrzeganie, takie jak prawo do dostępu do danych, prawo do sprostowania błędów, prawo do usunięcia danych itp.

Pamiętaj, że złamanie przepisów RODO może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Dlatego ważne jest, aby wdrożyć odpowiednie środki ochrony danych i przestrzegać zasad RODO podczas korzystania z web scrapingu.

Nie naruszaj praw autorskich!

Podczas korzystania z techniki web scrapingu ważne jest, aby nie naruszać praw autorskich stron internetowych. Pobieranie i używanie informacji lub zawartości, która jest chroniona prawem autorskim, może prowadzić do konsekwencji prawnych. Dlatego niezbędne jest zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad dotyczących praw autorskich.

Oto kilka kluczowych aspektów, które należy wziąć pod uwagę:

 • Ochrona właścicieli danych: Strony internetowe są właścicielami swoich danych, takich jak teksty, grafiki, filmy czy inne materiały. Korzystając z techniki web scrapingu, ważne jest, aby nie używać tych materiałów bez zgody właściciela, jeśli są one chronione prawem autorskim.
 • Wyjątki do prawa cytatu: Istnieją pewne wyjątki od prawa autorskiego, takie jak prawo do korzystania ze skróconych fragmentów tekstów w celu cytowania lub dozwolonego użytku. Jednak w celu uniknięcia naruszenia praw autorskich, ważne jest zachowanie umiaru i stosowanie tych wyjątków zgodnie z przepisami.
 • Rozpoznawalność autorstwa: Często strony internetowe wymagają zachowania atrybucji lub linku powrotnego do źródła, jeśli korzystamy z ich materiałów. Ważne jest, aby przestrzegać tych wymagań i odpowiednio oznaczać źródło danych podczas korzystania z web scrapingu.

Przestrzeganie przepisów dotyczących praw autorskich jest kluczowym elementem legalności i etyki korzystania z web scrapingu. Dlatego ważne jest, aby dokładnie zrozumieć prawa autorskie i postępować zgodnie z nimi podczas pobierania i używania danych z różnych stron internetowych.

Skontaktuj się z nami

Szanujemy Twoje dane. Dowiedz się więcej nt. tego jak je przetwarzamy w naszej Polityce prywatności
Wiadomość została wysłana.
Skontaktujemy się najszybciej jak to będzie możliwe.